Privacy Policy

Uw privacy is voor Wiltrade Holland van groot belang. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wiltrade Holland houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leest u wat we met uw persoonsgegevens doen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op me Wiltrade Holland.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt Wiltrade Holland uw gegevens vast.

Wiltrade Holland gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Wiltrade Holland op de hoogte te houden.

Hierbij tracht Wiltrade Holland rekening te houden met uw voorkeuren.

Wij sturen onze aanbiedingen of nieuws over nieuwe goederen per e-mail. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt dus op elk moment bezwaar maken tegen deze reclame.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Wiltrade Holland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Offerte Cart